Visita a la fàbrica

Espai d'oficina

1
3
2

Taller

5
4
6

Equipament

6
3
1
4
2
5